Материали 1-10 от 1

Бюджетно право - същност видове 13 стр.

Бюджетно право - същност, видове

Терминът „бюджетно право”, употребяваме, за да обозначим съвкупността от правните норми, чрез които се реали...зират процесите по натрупване на разпределеният национален доход в държавният паричен фонд, наречен „държавен бюджет”
admin
9 2