Материали 21-30 от 276

Рекламна стратегия на парфюм Emotion 10 стр.

Рекламна стратегия на парфюм "Emotion"

Избрах да пиша рекламна стратегия на козметичен продукт. Реших да създам една стратегия за въвеждаща реклама на продукт, който в действителност още да не съществува, но чрез добре позната фирмата, която ще пусне дадения продукт в потребление....
lubega
3 4
Маркетингово изследванепродуктова политика и изследване на нови продукти продуктова политика на Актавис България ЕАД 17 стр.

Маркетингово изследване.продуктова политика и изследване на нови продукти. продуктова политика на "Актавис България" ЕАД

Ясно е, че сериозен бизнес не може да се прави на основата на информация от весници и телевизията. Маркетингови изследвания започват да се правят още в края на XIX век...
mOn
11 4
Курсова работа по стопанска логистика 9 стр.

Курсова работа по стопанска логистика

Тъй като нивото на запасите е показател за качеството на управление на логистичната система, МЗ са една противоречива категория в логистиката - високoтo ниво на запаси гарантира едно високо ниво на обслужване на клиентите...
ndoe
32 4
Административни наказания Понятие и видове Налагане на административното наказание 8 стр.

Административни наказания. Понятие и видове. Налагане на административното наказание

Понятие за административно наказание и административно-наказателна отговорност. Административно-наказателно отговорни лица. Административно-наказващи органи. Видове административни наказания. Определяне и индивидуализиране на наказанията...
admin
31 3
Източници на правото на Европейския съюз 10 стр.

Източници на правото на Европейския съюз

Правото на Европейския съюз е най-важното средство, уреждащо интеграционните процеси в рамките на съюза. То се основава на общоприетите принципи и норми, гарантиращи унифицираното му приложение, както в рамките на Европейския съюз, така и в държавите...
admin
9 3