Материали 31-40 от 276

Източници на правото на Европейския съюз 10 стр.

Източници на правото на Европейския съюз

Правото на Европейския съюз е най-важното средство, уреждащо интеграционните процеси в рамките на съюза. То се основава на общоприетите принципи и норми, гарантиращи унифицираното му приложение, както в рамките на Европейския съюз, така и в държавите...
admin
9 3
Анималистичната проза на Емилиян Станев за деца 9 стр.

Анималистичната проза на Емилиян Станев за деца

В центъра на описанието най – често е природата и нейните обитатели. книгите на Емилиян Станев разкриват пред малките истината за животинския свят и същевременно възпитават у тях усет към красотата и хармонията в природата...
admin
40 3
Регионални икономически организации Северноамериканска зона за свободна търговияНАФТА Южноамерикански общ пазар МЕРКОСУР Азиатско-Тихоокеанско сътрудничествоАТЕС 16 стр.

Регионални икономически организации. Северноамериканска зона за свободна търговия(НАФТА). Южноамерикански общ пазар (МЕРКОСУР). Азиатско-Тихоокеанско сътрудничество(АТЕС)

Международните икономически отношения са сложен комплекс от отношения между отделните страни, региони, обе.динения и на всяка страна с многонационални и транснационални корпорации в системата на световното стопанство..
admin
57 3
Истина и справедливост 14 стр.

Истина и справедливост

Истина и обоснованост, истина относно фактите. Справедливото въз основа на истината. Справедливостта в субективен и обективен смисъл. Формална и неформална справедливост. Решение на въпроса истина и справедливост. Правилност – истина...
gecata_maina
22 2