Материали 1-10 от 1

Особености на политикогеографското положение на страните от Балканския полуостров 19 стр.

Особености на политикогеографското положение на страните от Балканския полуостров

Политическата география се разглежда предимно като част от развитието на географските науки. Същевременно геополитиката използва все повече методи на изследване от политологията, социологията, историята, военната наука и други...
nezabravima
0 0