Материали 11-20 от 276

Стратегия понятие характерни определения конкурентна основа на стратегията 12 стр.

Стратегия – понятие, характерни определения, конкурентна основа на стратегията

Стратегическото управление е дейност по определяне насоките на бъдещото развитие на бизнеса. То е съвкупност от подходи за действие с цел поддържане на динамично равновесие между начина на функциониране на предприянието и външната бизнес среда с оглед..
cblock
21 5
Рекламна политика на астера 25 стр.

Рекламна политика на астера

Астера е част от голямото семейство на българската компания на козметични продукти Арома. Целите, които си поставя компанипта е да разработи различни стратегии за навлизане на нови пазари и да се установи като о...
ivan40
49 5
Образи и идеи в юношеския роман Ян Бибиян на Елин Пелин 11 стр.

Образи и идеи в юношеския роман "Ян Бибиян" на Елин Пелин

Макар детската литература да се отличава със свои черти от литературата за възрастни по тематика, идейно съдържание и художествени средства, тя е неразделна част от общата художествена литература...
mOn
43 5
Фискална политика 18 стр.

Фискална политика

Цели и съдържание на фискалната политика. Основните инструменти на фискалната политика: държавните разходи, данъци или данъчни плащания. Видове фискална политика. Фискална политика и държавен бюджет...
dannyboy
39 5
Речеви и неречеви симптоми при деца с дисфазия на развитието алалия и ролята на социалния работник екипната работа при терапия на тези деца 9 стр.

Речеви и неречеви симптоми при деца с дисфазия на развитието (алалия) и ролята на социалния работник екипната работа при терапия на тези деца

"Алалия" и "афазия-дизфазия" дълго време се употребяват като синоними. Едва през 30-те години на нашето столетие понятията "алалия" и "афазия" се разделят...
silviQ
68 5
Рекламна стратегия на парфюм Emotion 10 стр.

Рекламна стратегия на парфюм "Emotion"

Избрах да пиша рекламна стратегия на козметичен продукт. Реших да създам една стратегия за въвеждаща реклама на продукт, който в действителност още да не съществува, но чрез добре позната фирмата, която ще пусне дадения продукт в потребление....
lubega
3 4
Маркетингово изследванепродуктова политика и изследване на нови продукти продуктова политика на Актавис България ЕАД 17 стр.

Маркетингово изследване.продуктова политика и изследване на нови продукти. продуктова политика на "Актавис България" ЕАД

Ясно е, че сериозен бизнес не може да се прави на основата на информация от весници и телевизията. Маркетингови изследвания започват да се правят още в края на XIX век...
mOn
11 4
Курсова работа по стопанска логистика 9 стр.

Курсова работа по стопанска логистика

Тъй като нивото на запасите е показател за качеството на управление на логистичната система, МЗ са една противоречива категория в логистиката - високoтo ниво на запаси гарантира едно високо ниво на обслужване на клиентите...
ndoe
32 4