Материали 1-10 от 8

ISDN услуги 35 стр.

ISDN услуги

Участници и обхват на пазара на телекомуникационни услуги. Телекомуникационни услуги. Основното предназначение на телекомуникационните мрежи е да предоставят на потребителите телекомуникационни услуги...
silviQ
0 0
Радиално-базирани мрежи 119 стр.

Радиално-базирани мрежи

Дизайнът на контролирани невронни мрежи може да бъде проектиран чрез най-различни методи. Алгоритъмът с обратно нарастване за проектиране на многослоини перцептрони (контролирани), разгледан в предходната глава, може да се разгледа и като прилагане на...
messi
0 0
Теория на компоненти 28 стр.

Теория на компоненти

Думата "компонент" е в компютърната промишленост от дълго време. Концепцията на компонент е била дори преди компютрите да са изобретявани. Обща практика за автомобилните производители на много компоненти да използват от другите промишлен
rusev02
0 0
Създаване на електронна таблица за формиране на работна заплата за предприятия 8 стр.

Създаване на електронна таблица за формиране на работна заплата за предприятия

1.Нормативни постановки. 2.Теоретични пояснения по същността и формирането на работната заплата. 2.1.Същност на работната заплата. 2.2.Видове работна заплата. 2.3.Възнаграждения, обезщетения, добавки, удръжки, начислявани от предприятието. ...
nerven
4 0