Материали 1-10 от 2

Остаряване на населението в българия 14 стр.

Остаряване на населението в българия

Методи за характеризиране на демографското остаряване. Остаряване на населението в България за периода до 2009г. Прогнозни показатели за възрастова структура на населението през периода 2001-2020 г....
mOn
5 1
Заетост и безработица 33 стр.

Заетост и безработица

заетостта и безработицата са елементи от пазара на труда. Тъй като пазарът на труда засяга цялостната социално-икономическа характеристика на населението, то тези два елемента са съществено важни за анализ...
admin
30 1