Материали 1-10 от 1

Речеви и неречеви симптоми при деца с дисфазия на развитието алалия и ролята на социалния работник екипната работа при терапия на тези деца 9 стр.

Речеви и неречеви симптоми при деца с дисфазия на развитието (алалия) и ролята на социалния работник екипната работа при терапия на тези деца

"Алалия" и "афазия-дизфазия" дълго време се употребяват като синоними. Едва през 30-те години на нашето столетие понятията "алалия" и "афазия" се разделят...
silviQ
68 5