Материали 1-10 от 7

Професионална реализация в България трудности и перспективи 4 стр.

Професионална реализация в България – трудности и перспективи

Професионалната реализация в България е свързана с преодоляването на бюрократични и битови трудности, недостатъчна информираност и трудния достъп до информация, а човек трябва да покаже адаптивност, гъвкавост, висока компетентност и професионализъм....
daniche90
2 0
Семейството като социален институт 13 стр.

Семейството като социален институт

Трябва да уточним, че семейството е една от основните клетки, които обществото като такова притежава. Освен това семейството е един фактор, който има особено голямо значение по отношение на...
silviQ
1 2
Социални неравенства Видове 17 стр.

Социални неравенства. Видове

1. Схващания за неравенството 2.Бедноста като социално неравенство 3. Видове неравенства 3.1. Икономическо неравенство 3.2. Политическо неравенство 3.3. Културно неравенство 3.4. Социални слоеве, касти, класи 3.5. Интеграцията -...
admin
107 11
Анкетна карта относно правното съзнание на българина 8 стр.

Анкетна карта относно правното съзнание на българина

Настоящата анкета цели да установи какви са нагласите и очакванията на българина по отношение на правната система и до каква степен неговото правно съзнание е интегрирало съответните норми...
mOn
34 2