Материали 1-10 от 2

Природа на ръководната дейност Стилове и типове ръководство 10 стр.

Природа на ръководната дейност. Стилове и типове ръководство

Ръководната дейност е основен механизъм за осъществявяне на силно влияние върху поведението на отделния човек и върху ефективността на дадена организация. Ръководството е съществен елемент на ефективното управление като ръководителят...
admin
48 2