Материали 1-10 от 4

Дистрибуционната система на фирма Дор Сервиз ЕООД 11 стр.

Дистрибуционната система на фирма "Дор Сервиз" ЕООД

Големината на една фирма означава качество: качество на предлаганите стоки, качество на предлаганите услуги, качествено нов подход и отношение към сделките и контрагентите...
silviQ
2 0
Маркетингово изследванепродуктова политика и изследване на нови продукти продуктова политика на Актавис България ЕАД 17 стр.

Маркетингово изследване.продуктова политика и изследване на нови продукти. продуктова политика на "Актавис България" ЕАД

Ясно е, че сериозен бизнес не може да се прави на основата на информация от весници и телевизията. Маркетингови изследвания започват да се правят още в края на XIX век...
mOn
11 4
Стокова политика на банките по примера на Банка ДСК 14 стр.

Стокова политика на банките по примера на "Банка ДСК"

Паричната политика дава преимуществото на търговските банки да работят в тези условия като в значителна степен и да влияят на формирането на основните икономически ценности и процеси в страната. Наличието от своя страна на банкови...
admin
42 2