Материали 1-10 от 1

Лекарствена зависимост 37 стр.

Лекарствена зависимост

Лекарствена зависимост. Токсикоманиите, наричани също наркомании, представляват група заболявания с някои общи признаци като болестна зависимост от алкохол, наркотици и други вещества, влияещи върху психиката на човека...
nerven
2 0