Материали 1-10 от 967

Средствата за масова комуникация 3 стр.

Средствата за масова комуникация

В модерното информационно общество масовите комуникации започват да играят все по-важна роля в живота на хората. Те оказват влияние върху всички нас, включително върху ценностната система и нравственото възпитание на младото поколение.
Angelova7
0 0
ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 16 стр.

„ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”

В програмата за подготвителна група за образователно направление Български език една от целите на образователното направление е: Усвояване от детето с различен семеен език на представи, умения и компетентности за успешно ползване на българския език (на ем
messi
0 0
Управлението на Тодор Живков 13 стр.

Управлението на Тодор Живков

След смъртта на Георги Димитров начело на държавата се извеждат Васил Коларов и Вълко Червенков. По времето на тяхното управление продължават процесите на преустройстворо на обществените отношения, стопанството и културната политика.
messi
0 0