Материали 1-10 от 10

Средствата за масова комуникация 3 стр.

Средствата за масова комуникация

В модерното информационно общество масовите комуникации започват да играят все по-важна роля в живота на хората. Те оказват влияние върху всички нас, включително върху ценностната система и нравственото възпитание на младото поколение.
Angelova7
0 0 0