Материали 1-10 от 942

Затруднения на умствения труд в следствие на умора при учениците настъпили вследствие на учебно-възпитателната работа в училище 17 стр.

Затруднения на умствения труд в следствие на умора при учениците, настъпили вследствие на учебно-възпитателната работа в училище

Децата с нарушена концентрация на вниманието са непостоянни инеспокойни. Не успяват да се отдадат на дадена дейност без прекъсвания.
kiril.velkov
0 0
Професионална психограма и професиограма на професията държавенслужител на МВР - полицай 15 стр.

Професионална психограма и професиограма на професията държавенслужител на МВР - полицай

В основата на съвременното разбиране за полицейската дейност стоиидеята, че в гражданското общество органите на Министерството навътрешните работи предлагат социална услуга, свързана с осигуряване наобществен ред и сигурност на отделния гражданин и общест
kiril.velkov
0 0
Лечебни електронни системи 12 стр.

Лечебни електронни системи

1. Увод Съвременните медицински организации произвеждат и натрупват огромни количества данни. Качеството на медицинската помощ, общият жизнен стандарт на населението, нивото на развитие на страната като цяло и по-специално на всеки от нейните териториалн
0 0