Материали 1-10 от 1

Лидерство работа в екип и ефективност на ръководството на групи 16 стр.

Лидерство, работа в екип и ефективност на ръководството на групи

Лидерството - дефиниции и основни предпоставки. Лидери на общността. Работа в екип - човекът в групата, сравнение между група и екип и офеормяне на екипа. Ефективност на работните групи. Комуникация при работата в екип....
nerven
27 4