Материали 1-10 от 276

Радиално-базирани мрежи 119 стр.

Радиално-базирани мрежи

Дизайнът на контролирани невронни мрежи може да бъде проектиран чрез най-различни методи. Алгоритъмът с обратно нарастване за проектиране на многослоини перцептрони (контролирани), разгледан в предходната глава, може да се разгледа и като прилагане на...
messi
0 0
Русия като геополитически фактор за българската не зависимост 116 стр.

Русия като геополитически фактор за българската (не) зависимост

Въпросът за независимостта на една държава има две страни – формална и фактическа. Формално България става независима преди 100 години – на 22.09.1908 г. Но не така стои въпросът с нейната фактическа независимост. При всеки случай получаването...
Simonsita
3 0
Дейности при аварии 48 стр.

Дейности при аварии

Бурният технически прогрес в сегашната епоха непрекъснато внася нови технологии, конструкции, изделия. Машиностроителните предприятия изработват все по-сложни и по-точни машини, съоръжения, апарати и инструменти...
silviQ
0 0
Лекарствена зависимост 37 стр.

Лекарствена зависимост

Лекарствена зависимост. Токсикоманиите, наричани също наркомании, представляват група заболявания с някои общи признаци като болестна зависимост от алкохол, наркотици и други вещества, влияещи върху психиката на човека...
nerven
2 0