Материали 1-10 от 2

Стратегически анализ на вътрешна и външна среда на организацията 17 стр.

Стратегически анализ на вътрешна и външна среда на организацията

Стратегическият анализ започва в края на 1960 г. По това време големите фирми и повечето средни се обединяват в комплексни, които съчетават в себе си производството на разнообразни продукти и достъп до много стокови пазари....
dannyboy
0 2
Стратегия понятие характерни определения конкурентна основа на стратегията 12 стр.

Стратегия – понятие, характерни определения, конкурентна основа на стратегията

Стратегическото управление е дейност по определяне насоките на бъдещото развитие на бизнеса. То е съвкупност от подходи за действие с цел поддържане на динамично равновесие между начина на функциониране на предприянието и външната бизнес среда с оглед..
cblock
21 5