Материали 1-10 от 3

Находище Челопеч 35 стр.

Находище "Челопеч"

Находище "Челопеч" е разположено в най- южните части на Етрополска Стара планина, в северозападния край на Златишкото поле, според схемите за тектонско райониране на България, районът обхваща част от старопланинската и Средногорската структурна
nezabravima
3 0
Екологична оценка на проекта за разширяване на пристанище Бургас 17 стр.

Екологична оценка на проекта за разширяване на пристанище Бургас

Град Бургас е разположен на черноморския бряг, в бургаския залив, върху плоска равнина, известна като бургаска плоча. средната му височина е 17 м над морското равнище. климатът е умерено континентален с ясно изразено морско влияние. лятото е обикновен....
cblock
7 0
Възобновяеми енергийни източници 28 стр.

Възобновяеми енергийни източници

ВЕИ са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от европейското законодателство.
mOn
1 0