Материали 1-10 от 9

Приоритети във външната политика на Франция в системата Реалполитик 11 стр.

Приоритети във външната политика на Франция в системата Реалполитик

Системата Реалполитик е полицентрична. Структурира се върху равновесието на силите и не извежда нито една от държавите в позицията на свръхзначимост...
silviQ
0 0
Войната в корея 1950-1953 8 стр.

Войната в корея 1950-1953

Корейската война е конфликт между Северна Корея и Южна Корея, продължил от 25 юни 1950 до 27 юли 1953. Това е първият горещ конфликт в рамките на Студената война, като сблъсък между САЩ и техните съюзници от ООН и комунистическите сили Китай и СССР....
mOn
11 0
Начертанието на Илия Гарашанин - първообраз на национална доктрина кауза и идеали 20 стр.

"Начертанието на Илия Гарашанин" - първообраз на национална доктрина, кауза и идеали

През 19 век на Балканския полуостров настъпват политически и социално-икономически промени, в резултат на които се обособяват няколко държавни формации, като Сърбия, Гърция, Румъния и България. Това е и причината, поради която xix век е наречен...
admin
25 1
Регионални икономически организации Северноамериканска зона за свободна търговияНАФТА Южноамерикански общ пазар МЕРКОСУР Азиатско-Тихоокеанско сътрудничествоАТЕС 16 стр.

Регионални икономически организации. Северноамериканска зона за свободна търговия(НАФТА). Южноамерикански общ пазар (МЕРКОСУР). Азиатско-Тихоокеанско сътрудничество(АТЕС)

Международните икономически отношения са сложен комплекс от отношения между отделните страни, региони, обе.динения и на всяка страна с многонационални и транснационални корпорации в системата на световното стопанство..
admin
57 3