Материали 1-10 от 17

Приоритети във външната политика на Франция в системата Реалполитик 11 стр.

Приоритети във външната политика на Франция в системата Реалполитик

Системата Реалполитик е полицентрична. Структурира се върху равновесието на силите и не извежда нито една от държавите в позицията на свръхзначимост...
silviQ
0 0
Външната политика на франкските държави в ранното Средновековие VII IX век 5 стр.

Външната политика на франкските държави в ранното Средновековие (VII – IX век)

Образуване на франкската държава. Племенният съюз на франките е създаден още през III век по долината на р. Рейн. През IV в. Франките се разселват в Североизточна Галия като съюзници на Римската империя...
daniche90
4 1
Правотворчески функции на международните организации 2 стр.

Правотворчески функции на международните организации

Правотворческите функции на международните организации са свързани с регулаторните, тъй като чрез международното право най-добре се регламентира тяхната дейност...
gecata_maina
0 0