Материали 1-10 от 3

Селски туризъм 6 стр.

Селски туризъм

При анализ на данните свързани със селския туризъм, възникват множество трудности и противоречия свързани на първо място със съществуването на много дефиниции на понятието "селски туризъм"...
mOn
5 0