Материали 1-10 от 13

Психология на възрастните 8 стр.

Психология на възрастните

Отношенията в една двойка хора, които живеят заедно винаги се изграждат въз основа на определени очаквания. Как ще се държи другия, кой каква роля ще има в съвместното живеене? Много от тези очаквания са неосъзнати...
nerven
0 0
Позициониране на търговската марка vivatel на пазара на мобилни комуникации 8 стр.

Позициониране на търговската марка vivatel на пазара на мобилни комуникации

Позиционирането на дадена търговска марка представлява един от най-важните елементи от построяването на рекламната кампания и дори на цялата маркетингова стратегия, защото именно то определя основното съдържание на рекламното обръщение.
lubega
0 0