Материали 1-10 от 7

Териториални органи на изпълнителната власт 24 стр.

Териториални органи на изпълнителната власт

Териториалните органи на изпълнителната власт осъществяват правомощията си в определени пространствени предели от територията на Република България. Обикновено те съвпадат с административно-териториални единици или със съставните...
messi
4 0
Административен модел на професионална гимназия христо ботев 10 стр.

Административен модел на професионална гимназия „христо ботев"

Част от структурата на това съвременно училище са също и домакина, библиотекаря, лице, отговарящо за техническата поддръжка, огняр и хигиенистките. Накрая, но не на последно място по важност, част от училището...
admin
15 1
Общински бюджет 13 стр.

Общински бюджет

Общината е основната административно – териториална единица, в която се осъществява самоуправлението на населението. Общината е юридическо лице със свои органи, собственост и самостоятелен бюджет...
admin
11 0
Административен модел на Министерство на финансите 11 стр.

Административен модел на Министерство на финансите

Министерството на финансите е изградено от дирекции, които обособяват неговата администрация. те се ръководят от директори. В схематичен вид отделните звена и дирекции се подреждат така...
admin
74 7