Материали 1-10 от 2

Преизказно наклонение в съвременният български език 32 стр.

Преизказно наклонение в съвременният български език

Съвременният български език – книжовният и диалектите – имат твърде характерен морфологичен строеж, създал се в течение на многовековния му развой. В областта на глагола съвременният български език е запазил цялото богатство на старобългарската...
cblock
4 1