Материали 1-10 от 2

Рекламна политика на астера 25 стр.

Рекламна политика на астера

Астера е част от голямото семейство на българската компания на козметични продукти Арома. Целите, които си поставя компанипта е да разработи различни стратегии за навлизане на нови пазари и да се установи като о...
ivan40
49 5
Комуникационна политика на фирма 17 стр.

Комуникационна политика на фирма

Съдържа кратка история на фирмата, предимстава които дава фирмата и някой от елементите на комуникационни микс, обобщение на силните и слабите страни, иновации и основните участниди в рекламния процес...
admin
136 10