Материали 1-10 от 1

Теория на игрите 17 стр.

Теория на игрите

Теорията на игрите придобива голяма популярност през 50-те години на миналия век. Основите на теорията на игрите се поставят през 1944 г. в Принстън с издаването на монографията "теория на игрите и икономическото поведение"...
mOn
5 2