Материали 1-10 от 8

Роля функции на централната банка 14 стр.

Роля, функции на централната банка

Централните банки възникват в края на ХІХ век . Развитието на парично-кредитните сделки и операции води до утвърждаването на Централните банки, като важна институция за оформяне и осъществяване на стопанската политика...
ndoe
3 1
Одиторска извадка 26 стр.

Одиторска извадка

Терминът "одит" има латински произход- " изслушвам". В Средновековна Европа са били малко грамотните и умеещи да пишат хора и затова първоначално под одитор се е разбирало лице, което е било длъжно да изслушва отчетите на определени
silviQ
1 0
България специфични аспекти на прехода към социално пазарно стопанство и формиране на качествено нова банкова и финансово-кредитна система 7 стр.

България – специфични аспекти на прехода към социално пазарно стопанство и формиране на качествено нова банкова и финансово-кредитна система

С приемане на Закона за национализацията на банките, мините и промишлеността – 1947г. банковата и финансово-кредитната ни система тръгва по “социалистически” път на развитие.
ndoe
0 0
Фактори които влияят на финансовия анализ на фирмата 25 стр.

Фактори, които влияят на финансовия анализ на фирмата

Финансовият анализ е неразделна част от финансовата и счетоводната наука. Това обаче не означава, че като такъв той се припокрива по учебно и научно съдържание с някоя от финансовите дисциплини или с финансовото счетоводство......
mOn
2 0
Организация на кредитната дейност на ТБ ДСК 25 стр.

Организация на кредитната дейност на ТБ "ДСК"

Кредитните операции са едни от основните операции на търговските банки. Кредитът е необходим за нормалното протичане на възпроизводствения процес. Кредитните операции са основен източник на приходи и оттук - на печалба за търговските банки...
admin
9 0