Материали 1-10 от 25

Роля функции на централната банка 14 стр.

Роля, функции на централната банка

Централните банки възникват в края на ХІХ век . Развитието на парично-кредитните сделки и операции води до утвърждаването на Централните банки, като важна институция за оформяне и осъществяване на стопанската политика...
ndoe
3 1
Одиторска извадка 26 стр.

Одиторска извадка

Терминът "одит" има латински произход- " изслушвам". В Средновековна Европа са били малко грамотните и умеещи да пишат хора и затова първоначално под одитор се е разбирало лице, което е било длъжно да изслушва отчетите на определени
silviQ
1 0