Материали 1-10 от 3

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИГРОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 17 стр.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИГРОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Педагогиката и технологията на играта (ПТИ) разглежда играта като особен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Психологията отдавна е установила, че играта е водещ тип дейност в детската възраст
messi
2 0
АНАЛИЗ НА ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ 21 стр.

АНАЛИЗ НА ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ

Овладяването на теоретико-конкретни концепции и практическо-приложни алгоритми за стимулиране на саморазвитието на системата на игровата дейност и нейното целесъобразно използване в условията на възпитателната работа в детската градина е цел в обучението
messi
7 1
Анималистичната проза на Емилиян Станев за деца 9 стр.

Анималистичната проза на Емилиян Станев за деца

В центъра на описанието най – често е природата и нейните обитатели. книгите на Емилиян Станев разкриват пред малките истината за животинския свят и същевременно възпитават у тях усет към красотата и хармонията в природата...
admin
40 3