Материали 61-70 от 276

Формиране на еднинен вътрешен пазар Икономически и валутен съюз 16 стр.

Формиране на еднинен вътрешен пазар. Икономически и валутен съюз.

Програма за създаване на Единния вътрешен пазар и ефекта от него. Предпоставки и основни характеристики на икономическия и валутен съюз. Проблеми при въвеждане на единна европейска валута...
messi
22 2
Анкетна карта относно правното съзнание на българина 8 стр.

Анкетна карта относно правното съзнание на българина

Настоящата анкета цели да установи какви са нагласите и очакванията на българина по отношение на правната система и до каква степен неговото правно съзнание е интегрирало съответните норми...
mOn
34 2
Търкалящи лагери 4 стр.

Търкалящи лагери

Лагерът е конструкторска реализация на въртяща двоица. При този вид лагери има триене при търкаляне. Нека имаме неподвжен цилиндър натоварен с външна сила Q и една еластична опора противодействаща на Q с реакцията R...
Simonsita
51 1