Материали 71-80 от 276

Начертанието на Илия Гарашанин - първообраз на национална доктрина кауза и идеали 20 стр.

"Начертанието на Илия Гарашанин" - първообраз на национална доктрина, кауза и идеали

През 19 век на Балканския полуостров настъпват политически и социално-икономически промени, в резултат на които се обособяват няколко държавни формации, като Сърбия, Гърция, Румъния и България. Това е и причината, поради която xix век е наречен...
admin
25 1
Философски и естетически възгледи на Дидро в романа Монахинята 14 стр.

Философски и естетически възгледи на Дидро в романа "Монахинята"

През осемнадесети век във Франция се наблюдава буен идейно-философски кипеж. Разгръща се просветителското движение, нагърбило се с огромната по обем подготвителна работа, свързана с промяна на мирогледа на народа и проглеждането му отвъд ограниченията...
dannyboy
13 1
Данъчна ревизия 18 стр.

Данъчна ревизия

Данъчната ревизия е форма на данъчно-осигурителен контрол, извършван от органите по приходите, с който се цели да се провери дали са спазени данъчните закони (ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и др.) и правилниците за прилагането им...
admin
28 1
Недействителност на административните актове 11 стр.

Недействителност на административните актове

Що е административен акт? – определение. Условия за редовно действие на актовете на администрацията. Наименования на отделните пороци (дефекти) на административния акт. Форми на проява на недействителността при административните актове...
messi
2 1
АНАЛИЗ НА ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ 21 стр.

АНАЛИЗ НА ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ

Овладяването на теоретико-конкретни концепции и практическо-приложни алгоритми за стимулиране на саморазвитието на системата на игровата дейност и нейното целесъобразно използване в условията на възпитателната работа в детската градина е цел в обучението
messi
7 1
Преизказно наклонение в съвременният български език 32 стр.

Преизказно наклонение в съвременният български език

Съвременният български език – книжовният и диалектите – имат твърде характерен морфологичен строеж, създал се в течение на многовековния му развой. В областта на глагола съвременният български език е запазил цялото богатство на старобългарската...
cblock
4 1
Сребърният век на руската поезия Руският символизъм Лириката на А Блок А Бели В Брусов 10 стр.

Сребърният век на руската поезия. Руският символизъм. Лириката на А. Блок, А. Бели, В. Брусов

Началото на 20 век е известно като „сребърният век на руската поезия“. Известни писатели от този период са Анна Ахматова, Инокентий Аненски, Андрей Бели, Александър Блок, Валерий Брюсов, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Николай Гумильов, Даниил Хармс...
admin
12 1