Материали 41-50 от 276

Формиране на еднинен вътрешен пазар Икономически и валутен съюз 16 стр.

Формиране на еднинен вътрешен пазар. Икономически и валутен съюз.

Програма за създаване на Единния вътрешен пазар и ефекта от него. Предпоставки и основни характеристики на икономическия и валутен съюз. Проблеми при въвеждане на единна европейска валута...
messi
22 2
Анкетна карта относно правното съзнание на българина 8 стр.

Анкетна карта относно правното съзнание на българина

Настоящата анкета цели да установи какви са нагласите и очакванията на българина по отношение на правната система и до каква степен неговото правно съзнание е интегрирало съответните норми...
mOn
34 2
Студената война 12 стр.

Студената война

Още преди края на втората световна война се забелязват признаци на напрежение между съединените щати и съветския съюз. Веднага щом свършват сраженията, това напрежение бързо нараства и се превръща в „студена война” между някогашните съюзници...
admin
14 2