Материали 71-80 от 939

quotПростотатаquot на неразвитите общества и племето като феномен на миналото съществуващо в историята на културната антропология 7 стр.

"Простотата" на неразвитите общества и племето като феномен на миналото, съществуващо в историята на културната антропология

Според антропологията възникването на племената е опит за адаптация към среда с изобилни, но неконтролируеми и непредсказуеми ресурси....
aronn
0 0
Дидактическото познание и категорията quotобучениеquot 4 стр.

Дидактическото познание и категорията "обучение"

Същност на дидактиката като научен дял на педагогиката. Категорията "обучение" и нейните компоненти. Единство на преподаване, учене, учебно съдържание в обучението. Що е дидактика? Дидактиката е научна област...
dannyboy
0 0
Езерата-блата Алепу и Аркутино 5 стр.

Езерата-блата Алепу и Аркутино

Между град Созопол и устието на река Резовска се намират блатата Алепу и Аркутино. Алепу и Аркутино са две лагуни, отделени от морето чрез обширни пясъчни коси. Тези блата създават красиви плажове по Южното Черноморие...
daniche90
0 1
Мигрена като заболяване 5 стр.

Мигрена като заболяване

Въпреки че мигрената не протича еднакво при всеки болен, като често срещани могат да се имат предвид следните прояви - мигрената се характеризира с т.нар. мигренозен пристъп, който може да настъпи изведнъж или да се развива бавно, с часове....
ndoe
0 0
Електронен документ и електронен подпис 8 стр.

Електронен документ и електронен подпис

Процесът по създаване електронно общество и на електронно правителство, като част от него е основен елемент от цялостната реформа на българската държавна администрация и се основава на Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
messi
0 1
Екзистенциализмът като естествено развитие на познанието за човека 8 стр.

Екзистенциализмът като естествено развитие на познанието за човека

Екзистенциализмът като философско направление интегрира в човека синтезираните послания на миналото, които са достатъчни той да направи изводи в каква посока иска да развие вече "съзнателното" си съществуване....
lubega
0 0
Съдебна реформа на правителството на БЗНС 10 стр.

Съдебна реформа на правителството на БЗНС

Съдебната реформа на БЗНС се проявява в приемането на закони, с които се цели да се поевтини правораздаването, да се ускори решаването на гражданските и наказателни дела, като същевременно се утвърждава добро правосъдие...
nerven
0 0