Материали 1-10 от 49

Гръбначен мозък 3 стр.

Гръбначен мозък

Гръбначния мозък (медула синапсис) е разположен в гръбначния канал, но изостава в растежа си в сравнение с прешлените на гръбначния стълб, затова у възрастния човек долният му край достига до равнището на втория поясен прешлен....
nerven
12 0
Фирмата стопанска единица като основен обект за изучаване в микроикономиката 2 стр.

Фирмата (стопанска единица) като основен обект за изучаване в микроикономиката

Фирмата е основна стопанска единица (стопански субект), обособена и самостоятелна клетка в системата от обекти и субекти, които са в центъра на микроикономическата теория...
dannyboy
9 0
Морфографска характеристика Морфографска характеристика на формите на релефа 2 стр.

Морфографска характеристика. Морфографска характеристика на формите на релефа.

Основни морфографски единици формирани на територията на страната, отличаващи се както по общата конфигурация на едрите форми на релефа така и по техните количествени (морфометрични) параметри...
the_magicer
0 0
Морфоскулптурни генетични групи форми и типове релеф в България карстова и льосова морфоскулптура 2 стр.

Морфоскулптурни генетични групи форми и типове релеф в България – карстова и льосова морфоскулптура

Льосова морфоструктура. Разпространение - льосовият комплекс заема северната част на Дунавската равнина с обща площ около 19 000 kм2 и офотмя субпаралелна ивица с ширина от 20 до 60 км...
ndoe
13 0
Предизвикателства пред епическия наратив след 1944 година Историческата проза и интересът към нацията 15 стр.

Предизвикателства пред епическия наратив след 1944 година. Историческата проза и интересът към нацията

"Романът на равносметката" и "възпитателната повест" – тематични и смислови измерения. Разчупване на жанровата и идеологическата норма в литература на 60-те години. Иносказателната функция на фантастичното....
gecata_maina
1 0
Изследване по психология на девиантното поведение 12 стр.

Изследване по психология на девиантното поведение

Стресът може да се разглежда на първо място като възможност да се провери устойчивостта на организма в отговор на действието на отрицателните фактори, като своеобразна защита на човека от неблагоприятни въздействия...
messi
2 0