Материали 1-10 от 7

Проблеми на физическото възпитание в детската градина и началното училище 13 стр.

Проблеми на физическото възпитание в детската градина и началното училище

Нормативни документи с международен характер, определящи тенденциите в развитието на съвременното училищно физическо възпитание. Основни характеристики на съвременното физическо възпитание в началните класове....
gecata_maina
12 2
Ролята на игрите в обучението по физическо възпитание на децата от начална училищна възраст 7 стр.

Ролята на игрите в обучението по физическо възпитание на децата от начална училищна възраст

Използването на игровата дейност в подготовката на учениците от начална училищна възраст спомага за оптимизиране на обучението и усъвършенстване на двигателните действия....
dannyboy
13 2