Материали 1-10 от 13

Възможностите за интерактивните методи за адаптация на ромските деца към учебната среда в подготвителна група клас 86 стр.

Възможностите за интерактивните методи за адаптация на ромските деца към учебната среда в подготвителна група (клас)

Техните проблеми, социалното изключване, както и ниският им социален статус са достатъчно сериозно основание на зараждащ се и все по-засилващ се интерес – политически, научен, изследователски...
cblock
0 0
Актуални проблеми на социалната работа с хора с увреждания 80 стр.

Актуални проблеми на социалната работа с хора с увреждания

Обект на изследване в дипломната работа са актуалните проблеми при социалната работа с хора с увреждания. Втората половина на 20-ти век е белязана със сериозен дебат по проблемите на уврежданията, в който акцентът се поставя върху човешките права...
cblock
0 0
Програма за превенция на самоубийствата 11 стр.

Програма за превенция на самоубийствата

Намаляване на самоубийствата при една от най-високите рискови групи,тези на децата свързани най-вече с проблеми, с психичното здраве, злоупотребите с вещества, засегнати от липсата на дом и оцелелите от тормоз и злоупотреба....
gecata_maina
2 0
Пропуски на социалната политика в България 70 стр.

Пропуски на социалната политика в България

Дипломната работа обхваща необходимостта от изграждането на домове за възрастни хора, проект за изграждане (реконструкция на друга сграда) на дом, както и всичко необходимо по темата...
ivan40
5 0
Социалната дейност при проблемите на инвалидите в България 8 стр.

Социалната дейност при проблемите на инвалидите в България

Много хора все по-често в България биват привеждани под общото понятие "инвалид", било то поради болестно състояние или трудова злополука. Английската дума "invalid" има няколко значения. Наред с негативните й конотации "незаконен
mOn
2 0
Социална политика 8 стр.

Социална политика

Голяма трудност е да се намери подходящ критерии на същесвуващите схващания за социалната политика, при положение че работилите в тази област са отразили идеите на своето време, своите собствени гледни точки и, което не е никак маловажно-привързаността...
silviQ
9 0
Интеграцията на малцинствата- вечната цел на българското общество 8 стр.

Интеграцията на малцинствата- вечната цел на българското общество

За толерантността на българина, психология на ромското малцинство в пределите на България- исторически анализ на съжителството между етносите през годините и днес.
nezabravima
2 0
Социално-педагогическа работа 16 стр.

Социално-педагогическа работа

Социално-психологически компоненти на социалната подкрепа са подходите, методите и средствата за: настройване към проблемите и чувствата на клиента; създаване на позитивни работни взаимоотношения;...
nerven
7 1