Материали 1-10 от 14

Маркетингови проучвания на иновациите в BMW 12 стр.

Маркетингови проучвания на иновациите в BMW

Иновацията е краен резултат от сложен и многоетапен процес, който може да е продукт, изделие, услуга и други. Резултатите в иновационния процес могат да са принципно нови, но могат да са и усъвършенствани...
cblock
0 0