Материали 1-10 от 2

Симулиране на междукултурни срещи 12 стр.

Симулиране на междукултурни срещи

Симулационните игри за междукултурни срещи съществуват от много години. Ще представим няколко типа симулации и по един добре известен пример за всяка от тях. Това проправя пътя за въвеждане на понятието синтетично-културни симулации...
messi
2 0
Култура Основни аспекти на културата по измерения - идентичност йерархия психологически пол и добродетел 9 стр.

Култура. Основни аспекти на културата по измерения - идентичност, йерархия, психологически пол и добродетел

Понятието култура (от латински cultura означаващо "да култивира") е понятие с много нееднозначни дефиниции и поради тази многостранност и многопластовост се подлага трудно на единно определение. Различните дефиниции на културата отразяват различ
ivan40
16 1