Материали 1-10 от 4

Теоретична електротехника 23 стр.

Теоретична електротехника

В една ел. верига сигналите не са синусоидални. Ако несинусоидален режим може да се апроксимира с една функция, която отговаря на условията: да бъде периодична; да има краен брой екстремални точки; да бъде ограничена...
wizzair
50 2