Материали 1-10 от 17

Оценка на сектор Произвoдство на облекло вкл кожено обработка на кожи 10 стр.

Оценка на сектор „Произвoдство на облекло, вкл. кожено, обработка на кожи”

Собствеността в сектора е изцяло частна, като преобладаващата част от фирмите са микро, малки и средни предприятия, което създава предпоставки за по-висока гъвкавост на производството и адаптация към пазарните тенденции.
rensito9
6 0
Константиновия дар 3 стр.

Константиновия дар

"Константиновият дар" е интересен документ в историята на западната църква. Смятало се е ,че той бил даден от император Константин през IV в.на папа Силвестър I (317-335). На този документ папите се позовавали през средновековието ...
messi
1 0
Задачи по социология на правото 4 стр.

Задачи по социология на правото

Задача 1.Анализ на собственото и индивидуалното правно съзнание. Задача 2. Анализ на таблицата на Мертън за конформното девиантното поведение. Задача 3. Каква методика на извадката е използвана във всяко едно от трите изследвания към приложенията...
ivan40
134 18
Дискурсен критически анализ на статия 9 стр.

Дискурсен критически анализ на статия

Критическия дискурсен анализ се стреми да разкрие социалните връзки, определящи особеностите на текстовете. За да се направи такъв анализ трябва да се познават освен текстовете и историческите и културните реалности, в които са правени...
messi
11 1