Материали 1-10 от 1

Живот и дело на Константин-Кирил Философ Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България 11 стр.

Живот и дело на Константин-Кирил Философ. Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България.

Най-забележителното културно завоевание на славяните през средните векове е създаването на славянска писменост и книжнина. Прабългарските рунически надписи са кратки и са ползвани за ежедневни нужди, но в последствие това писмо не се е доразвило...
dannyboy
7 0