Материали 1-10 от 25

Особености на психологическото развитие на децата с умствена изостаналост 65 стр.

Особености на психологическото развитие на децата с умствена изостаналост

Предмет е: особеностите на мотивирането за игра на деца с умствена изостаналост Целта е: Изучаването на особеностите на мотивирането за игра на деца с умствена изостаналост...
lubega
0 1
ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ И СЕМЕЙСТВОТО 17 стр.

ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА, НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ И СЕМЕЙСТВОТО

В историята на педагогиката присъстват разнообразни виждания за приемствеността на образователната среда в семейството, предучилищните заведения и началните класове.
messi
5 0
Речеви и неречеви симптоми при деца с дисфазия на развитието алалия и ролята на социалния работник екипната работа при терапия на тези деца 9 стр.

Речеви и неречеви симптоми при деца с дисфазия на развитието (алалия) и ролята на социалния работник екипната работа при терапия на тези деца

"Алалия" и "афазия-дизфазия" дълго време се употребяват като синоними. Едва през 30-те години на нашето столетие понятията "алалия" и "афазия" се разделят...
silviQ
68 5
Деца с умствена изостаналост 9 стр.

Деца с умствена изостаналост

Един от проблемите, с които се занимава специалната педагогика, е развитието на деца с умствена изостаналост. Обръща се внимание на това как се развива неговата личност и как това развитие се променя в зависимост от характера на обучението...
messi
26 6