Материали 1-10 от 5

Правилни и неправилни дроби - разработка на урок за 5 клас 10 стр.

Правилни и неправилни дроби - разработка на урок за 5 клас

Образователни цели: усвояване на понятията правилна, неправилна дроб и реципрочна дроб; начините за записване на обикновена дроб; какво означават числителят и знаменателят на една дроб....
ivan40
50 4
План-конспект на урок по математика за 1 клас на тема Величини и мерни единици за измерването им 2 стр.

План-конспект на урок по математика за 1 клас на тема "Величини и мерни единици за измерването им"

Цел: систематизиране и обобщаване натрупаните знания и умения на учениците за изучените величини и мерни единици, а така също и за тяхното измерване...
ndoe
60 4