Материали 1-10 от 18

Основи на правото - пищови 5 стр.

Основи на правото - пищови

Нови тенденции в развитието на държавата. Правова държава.Същност на държавата - държавата е обективно необходима социална потребност. Тя е сложно обществено явление. Държавата винаги е адекватна политическа организация на съответните обществени...
gecata_maina
0 0
Пищови по право на интелектуалната собственост 11 стр.

Пищови по право на интелектуалната собственост

Пищовите са предназначение за избирателна дисциплина и представят най-важните аспекти от правото на интелектуална собственст, като са разработени изцяло по конспекта за ЮЗУ...
gecata_maina
10 2
Организационо управление 2 стр.

Организационо управление

Характеристика на пазарните методи за ценообразуванетези методи, които съответстват на количествената теория за цените, съгласно която цените са функция на съотношението на търсенето и предлагането на стоките...
loli
15 0
Икономически теории Адам Смит 12 стр.

Икономически теории Адам Смит

Поставя началото за трудовата теория за стойността. Той прави изследвания в сферата на производството. Поставя началото на класицизма. За първи път в икон.теория разкрива същността на работническата заплата...
loli
19 0