Материали 41-50 от 939

Максимални потоци в графи 18 стр.

Максимални потоци в графи

Потокът задава начин за пренос на обекти от един връх на графа в друг по неговите дъги (или ребра). Началния връх, от който започва този пренос на количества, се нарича източник и обикновено се обозначава със s....
nerven
0 0
Антантата и Първата световна война 11 стр.

Антантата и Първата световна война

Двуполюсният модел като система на международни отношения. От 90-те години на XIX до 90 години на XX век в рамките на 100 години ние приемаме, че международни oтношения влизат в третата система, в която дипломация вече в полюсна комплекция...
gecata_maina
0 0
Приоритети във външната политика на Франция в системата Реалполитик 11 стр.

Приоритети във външната политика на Франция в системата Реалполитик

Системата Реалполитик е полицентрична. Структурира се върху равновесието на силите и не извежда нито една от държавите в позицията на свръхзначимост...
silviQ
0 0
Понятието църковно право през Средновековието 14 стр.

Понятието църковно право през Средновековието

Векове наред културно-политическата същност на повечето европейски народи, включително и на българския, се изгражда под силното въздействие на християнството като религия и на християнската църква...
ndoe
0 0
Оценка на почвените ресурси на община Радомир 87 стр.

Оценка на почвените ресурси на община Радомир

Целта на дипломната работа е изучаване на влиянието на различни начини на земеползване (постоянно затревени площи, горска растителност, площи оставени под угар, различни земеделски култури) върху състава и свойствата на почвения разтвор по дълбочина на по
illian75
0 0