Материали 1-10 от 13

Правилни и неправилни дроби - разработка на урок за 5 клас 10 стр.

Правилни и неправилни дроби - разработка на урок за 5 клас

Образователни цели: усвояване на понятията правилна, неправилна дроб и реципрочна дроб; начините за записване на обикновена дроб; какво означават числителят и знаменателят на една дроб....
ivan40
50 4
Теория на игрите 17 стр.

Теория на игрите

Теорията на игрите придобива голяма популярност през 50-те години на миналия век. Основите на теорията на игрите се поставят през 1944 г. в Принстън с издаването на монографията "теория на игрите и икономическото поведение"...
mOn
5 2