Материали 1-10 от 4

Надеждност на системи с типови структури 9 стр.

Надеждност на системи с типови структури

Надеждността на една система зависи от: Условията и външната среда, в която работи; Режима и на работа ( периодичен, повторно – кратковременен, цикличен, непрекъснат )...
the_magicer
11 1
Комуникации и връзки с обществеността 13 стр.

Комуникации и връзки с обществеността

В курсовия проект са разгледани теми от учебника на професор Братанов по ''Комуникации и връзки с обществеността ''. Там подробно са описани темите и техниките , свързани с дисциплината...
admin
31 2