Материали 1-10 от 8

Умствени нарушения 5 стр.

Умствени нарушения

Един от проблемите с които се занимава Специалната педагогика е развитието на деца с умствена изостаналост.Обръща се внимание на това как се развива неговата личност и как това развитие се променя в зависимост от характера на обучението...
gecata_maina
0 0
Приемното семейство в България роля и функции 62 стр.

Приемното семейство в България – роля и функции

Целта и задачите на изследването ще се постигнат на базата на задълбочено проучване на литература по проблема, извършване на сравнителен и критичен анализ и ще се достигне до формулиране на основни изводи и заключения...
the_magicer
0 0
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ КАТО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ 11 стр. очаква одобрение

СВОБОДНОТО ВРЕМЕ КАТО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ

Свободното време в българската литература се разглежда като елемент от бюджета на времето, т.е. като система от видове дейности и времето, необходимо за тях, на които се посвещава личността, избирайки ги свободно според своите наклонности, желания и интер
messi
1 2
Стрес и социална подкрепа 37 стр.

Стрес и социална подкрепа

В съвременния бизнес свят, все по-често и открито, се говори за професионалния стрес и неговите негативни последици както за личността на професионалиста така и за съдбата на конкретната организация. В разгара на тези дискусии, обаче...
dannyboy
16 5
Предмет на социалната психология 9 стр.

Предмет на социалната психология

Всеки от нас, без да си дава сметка всекидневно се занимава с въпроси от областта на социалната психология, когато се пита "Защо тя постъпи така?", "Какво ще стане, ако те се срещнат утре?" и т.н...
silviQ
13 0