Материали 1-10 от 2

Web-базирана тестова система 70 стр.

Web-базирана тестова система

През последните няколко години Интернет премина от обслужване на научните среди до бизнеса. Преминаването от статични HTML страници към динамични страници и потребителски интерактивни презентации бе постигнато предимно...
silviQ
10 1