Материали 1-10 от 18

Оценка на почвените ресурси на община Радомир 87 стр.

Оценка на почвените ресурси на община Радомир

Целта на дипломната работа е изучаване на влиянието на различни начини на земеползване (постоянно затревени площи, горска растителност, площи оставени под угар, различни земеделски култури) върху състава и свойствата на почвения разтвор по дълбочина на по
illian75
0 0
Находище Челопеч 35 стр.

Находище "Челопеч"

Находище "Челопеч" е разположено в най- южните части на Етрополска Стара планина, в северозападния край на Златишкото поле, според схемите за тектонско райониране на България, районът обхваща част от старопланинската и Средногорската структурна
nezabravima
3 0
Киселинни дъждове 15 стр.

Киселинни дъждове

Енергетиката, основана на химически горива, преди всичко на въглища, са най– големият замърсител на атмосферата. Това е така, защото всички химически горива съдържат по–голям или по– малък процент сяра...
silviQ
23 1
Екология на торене и микро торене Торовете като замърсители на околната среда 31 стр.

Екология на торене и микро торене. Торовете като замърсители на околната среда

За да се оптимизира почвеното хранене на растенията чрез ефикасно и хигиенично торене, се налага едно важно изискване: инвентаризация на почвите и отчет на метеорологичните условия...
messi
12 1
Възможности за възстановяване на почвеното плодородие в Област Пазарджик 62 стр.

Възможности за възстановяване на почвеното плодородие в Област Пазарджик

Добре функциониращата почва е от жизнено важно значение за поддържането на социално-икономическите и екологичните системи, които са основа и средство за живот на обществото като цяло. Почвата не само предоставя най-голям дял от храната...
ndoe
0 1
Екологична оценка на проекта за разширяване на пристанище Бургас 17 стр.

Екологична оценка на проекта за разширяване на пристанище Бургас

Град Бургас е разположен на черноморския бряг, в бургаския залив, върху плоска равнина, известна като бургаска плоча. средната му височина е 17 м над морското равнище. климатът е умерено континентален с ясно изразено морско влияние. лятото е обикновен....
cblock
7 0