Материали 1-10 от 2

Химични технологии 30 стр.

Химични технологии

Основни свойства на флуидите. Течностите се характеризират с почти неограничена подвижност нa частиците си и имат много малка свиваемост. 3атова те нямат определена форма и оказват голямо съпротивление на всеки опит да се измени обемът им...
messi
2 1
Подбор на средства за онагледяване на раздела Азот и неговите съединения в учебното съдържание по химия 30 стр.

Подбор на средства за онагледяване на раздела "Азот и неговите съединения" в учебното съдържание по химия

Всяка образователна система трябва да отговаря на очакванията на обществото, да бъде действена, ефективна и полезна. Съвременните условия налагат подготовката на учениците в училище да бъде такава, че да осигури пълноценна реализация...
the_magicer
5 1